Название - Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері
Авторы - Хамитов,М.Х.
Дата публикации - 2005/07/07
Количество страниц - 262
Ссылка