Полнотекстовая база данных

Поиск:

АвторНазваниеСведенияИздательствоМесто издания Год изданияОбъём (страниц)Язык 
501Акулова,В.Ю., Фербер,Е.А., Скворцова,А.В. Методические аспекты педагогического анализа соревновательных выступлений национальной лиги по волейболу СтатьяПГУ им. С. ТорайгыроваПавлодар2012 11русский
502Акышев, А. А., Калиев, И. А., Молдабаева, С. Қ.Казіргі халыкаралық катынастар және жаһандық даму Оқу құралыКерекуПавлодар2013 78б.казахский
503Алдаберген К,.Егемен елдің еркін баспасөзі функциялары мен даму заңдылықтары МақалаС.Торайғыров атындағы ПМУПавлодар2008 5казахский
504Алдабергенов, К. М. Қазақстанның облыстық және аймақтық баспасөзінің тарихы Оқу құралыЭвероАлтай2016 147 б. казахский
505Алдабергенов, К.М.ХІХ ғасырдың орыс публицистері қазақтар туралы МақалаКерекуПавлодар2007 9-19 б.казахский
506Алдабергенов, Қ."Алашорда" партиясының баспасөз органдары және онда қызмет істеген ірі тұлғалар Мақала"Наука" Каз.ССР.Алматы2008 42казахский
507Алдабергенов, Қ. Қазақтың отарлану тарихы МонографияЭвероАлматы2016 320 б.казахский
508Алдабергенов, Қ. М. "Алашорда" қозғалысы және "Қазақ" газетi МақалаКерекуПавлодар2007 34-40 б.казахский
509Алдабергенов, Қ. М.Қазақ тiлiнде 1917-1933 жылдар аралығында жарық көрген кiтаптар Мақала"Айқын газеті" ЖШСPavlodar2007 17-30 б.казахский
510Алдабергенов, Қ. М.Қазақтың жалпыұлттық демократиялық басылымдары және онда қызмет iстеген iрi тұлғалар МақалаКерекуПавлодар2007 22-33 б.казахский
511Алдабергенов, Қ. М.ХIХ ғасырдың шетел публицистерi қазақтар туралы МақалаКерекуПавлодар2007 20-30 б.казахский
512Алдабергенов, Қ., Мананбаев Ж.И.Павлодар облысы халқы санының өсу динаикасы мен этникалық және әлеуметтік құрамы МақалаМ. тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясыАлматы2010 67казахский
513Алдабергенов,Қ.М.Патшалы Ресейдін Қазакстанды отарлау саясатының тарихынан (1731-1917 жылдар) МонографияС.Торайғыров атындағы ПМУПавлодар2003 199казахский
514Алдабергенов,Қ.М. , Арын,Е.М. , Баткеева, Б.Т.Бір туар дара тұлғалар КітапКерекуПавлодар2003 388казахский
515Алдабердыкызы., А.Об особенности перевода политкорректных выражений социолингвистики с английского и способах терминологизации в казахской лингвистике СтатьяПГУ им. С. ТорайгыроваПавлодар2013 18русский
516Алдажарова Г.Қ. Тележурналистиканың функциялары мен міндеті (қызметі) МақалаС.Торайғыров атындағы ПМУПавлодар2008 189казахский
517Алдамұрат, Ә.Психология салаларының бағдарламалары БағдарламаРеспубликанский издательский кабинет Казахской академии образования им. И. Алтынсарина,Алматы2000 85б.казахский
518Алексеев, В.П.Становление человечества Научное изданиеПолитиздатМосква1984 462русский
519Алексеева, Л. А., Украинец, В. Н., Гирнис, С. Р.Задача о действии подвижной периодической нагрузки на многослойную оболочку в упругом полупространстве СтатьяНАН РКАлматы2015 0русский
520Алексеева, Л.А.Исследование напряженно-деформированного состояния, подкрепленного двухслойной оболочкой тоннеля при действии бегущих нормальной и касательной наргрузок СтатьяК,аз¥ТУАлматы2009 0русский

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] >>