А. Д. Қазбаева, Г. Б. Қашағанова
208-211 б.C., 2015. - № 2, ПГУ им. С. Торайгырова
ҚР ҰҒА хабаршысы=Вестник НАН РК Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдері // ҚР ҰҒА хабаршысы=Вестник НАН РК, 208-211 б.C., 2015. - № 2

   1. Ақпараттық технологиялар

   компьютерлік желіЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -