Г. Т. Оспангалиева
20-22 б. C., 2018. - № 2, ПГУ им. С. Торайгырова
Педагогика мәселелерi = Вопросы педагогики Қазақ тіліндегі тұрақты тіркестердің ағылшын тілінде берілу жолдары // Педагогика мәселелерi = Вопросы педагогики, 20-22 б. C., 2018. - № 2

   1. Тіл білімі

   халықЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -