А. К. Тулешов, Н. К. Джамалов, Б. И. Ахметова
143-148 б.C., 2019. - № 2, ПГУ им. С. Торайгырова
ҚР Ұлттық инженерлiк академиясының хабаршысы = Вестник НИА РК Алтыбуынды қосиінді преске MATLAB/SIMULINK бағдарламасында кинематикалық талдау // ҚР Ұлттық инженерлiк академиясының хабаршысы = Вестник НИА РК, 143-148 б.C., 2019. - № 2

   1. Машина жасау

   иінтіректі механизмЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -