Г. К. Жапекова, М. С. Джангужиев, Д. Ж. Кемалова
140-151 бC., 2019. - № 2, ПГУ им. С. Торайгырова
Отан тарихы XIX - XX ғасырлар басындағы өзара мәдени қарым-қатынас үрдістерін дамыту (қазақ-татар өзара қарым-қатынасының мысалында) // Отан тарихы, 140-151 бC., 2019. - № 2

   1. Тарих

   ҚазақстанЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -