WORKING

М. Б. Зияда
5-8 б.C., 2014. - № 1, ПГУ им. С. Торайгырова
Психологиялық гылым және білім=Психологическая наука и образование Қазақ тіліндегі мектепке дейінгі білім-тәрбиені ұйымдастырушы мамандар дайындау мәселелері // Психологиялық гылым және білім=Психологическая наука и образование, 5-8 б.C., 2014. - № 1

   1. Педагогика

   қазақ тіліЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -