Е. Қасенов
93-101 б.C., 2012. - № 11, ПГУ им. С. Торайгырова
Қазақ тілі мен әдебиеті "Жылқы" концептісінің лингвокогнитивтік мазмұны:(Ілияс Жансүгірұлы поэзиясы бойынша) // Қазақ тілі мен әдебиеті, 93-101 б.C., 2012. - № 11

   1. Әдебиеттану

   қазақ әдебиетіЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -