- РЖОЭК (Республикалық жоғары оқу орны аралық электрондық кітапхана) (Қазақстан авторларының ғылыми еңбектерінің, мақалаларының толықмәтінді ДБ) 

Жұмыс мекен-жайы: www.rmebrk.kz  

Дереккөз тілі: қазақша, орысша, ағылшынша, неміс 

Кіру: ЖОО аумағында

- Единая электронная библиотека 

Жұмыс мекен-жайы: www.elibrary.kz

Дереккөз тілі: қазақша, орысша, ағылшынша, неміс

 Кіру: ЖОО аумағында

- Thomson Reuters

Жұмыс мекен-жайы: www.thomsonreuters.com

- Springerlink, Ұлттық лицензия шеңберінде тегін

Жұмыс мекен-жайы: http://link.springer.com

- «Лань» баспасының электронды-кітапханалық жүйесі. 

Жұмыс мекен-жайы: www.lanbook.ru

- Әділет ИПС

Жұмыс мекен-жайы: www.adilet.zan.kz/ru

- Wiley Online Library

Жұмыс мекен-жайы: www./onlinelibrary.wiley.com 

- База данных SCOPUS

Жұмыс мекен-жайы: www./scopus.com 

- База полнотекстовых источников ScienceDirect

Жұмыс мекен-жайы: www./www.sciencedirect.com 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks

Адрес для работы: www.iprbookshop.ru