1. Абеуов, С. К. Семеноведение : учебно-методическое пособие / С. К. Абеуов, А. К. Алтыбаева. - Павлодар : Кереку, 2016. - 85 с. 

2. Ахажанов, К. К. Опытное дело в животноводстве : монография / К. К. Ахажанов. - Алматы : Эпиграф, 2016. - 176 с. - ISBN 978-601-310-553-6. 

3. Ахажанов, К. К. Зооанализ кормов : учебное пособие для сельскохозяйственных спец. вузов / К. К. Ахажанов. - Алматы : Эпиграф, 2016. - 82 с. - ISBN 978-601-310-646-5 

4. Бахбаева, С. А. Экологическое ресурсоведение : учебное пособие / С. А. Бахбаева, А. М. Рахметова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 109 с.

5. Государственное регулирование экономики в зарубежных странах : учебное пособие / сост. Б. Б. Салимжанова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 77 с.

 6. Дайындамаларды жобалау және жасау [Текст] : оқу-әдістемелік құрал / құраст.: Ж. М. Ықсан, Р. У. Каржубаева, А. А. Ткачук. - Павлодар : Кереку, 2016. - 128 б.

7. Дифференциальная психология личности [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (307 Мб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера.

8. Ерубаева, Л. Ж. Ландшафттану : оқу құралы / Л. Ж. Ерубаева. - Павлодар : Кереку, 2016. - 53 б. - ISBN 978-601-238-585-4¬.

9. Жанат, М. Халықтың тұрмыс деңгейін анықау әдістемесі: монография / М. Жанат. - Павлодар : Кереку, 2016. - 128 б. - ISBN 978-601-238-618-9 

10. Жүсіп Қ. П. Сөз құдіреті : монография / Қ. П. Жүсіп, Н. Қ. Жүсіпов. - Павлодар : Кереку. - Т. 8. - 2016. - 174 б. - ISBN 978-601-238-578-6.¬

11. Жүсіп Қ. П. Сөз құдіреті [Текст] : монография / Қ. П. Жүсіп, Н. Қ. Жүсіпов. - Павлодар : Кереку. Т. 9. - 2016. - 176 б. - ISBN 978-601-238-579-3. 

12. Жүсіпов, Н. Қ. Қазақ аңыздары және Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы [Текст] : оқу-әдістемелік құрал / Н. Қ. Жүсіпов, А. Жақтай. - Павлодар : Кереку баспасы, 2016. - 98 б.

13. Жұмабаева, З. Е. Мұнай-газ ісі мамандарына арналған кәсіби қазақ тілі [Текст] : (элективтік курс оқулығы) / З. Е. Жұмабаева. - Алматы : Эпиграф, 2016. - 120 б. - (Мемлекеттiк тiл дидактикасы сериясынан). - ISBN 978-601-240--927-7. 

14. Жумабекова, Б. К. Коммуникативно-прагматические аспекты категории побудительности на материале казахского и немецкого языков : монография / Б. К. Жумабекова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 181 с. - ISBN 978-601-238-446-8.

15. Жылуэнергетикалық жабдықтарды пайдалану кезінде қоршаған ортаны қорғау [Текст] : курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау / құраст.: М. М. Кабдуалиева, А. С. Никифоров. - Павлодар : Кереку, 2016. - 51 б.¬

16. Зейнулина, А. Ф. Мемлекеттік тілді дамыту мен қолданудың кеңістігі мен қажеттілігі [Текст] : Мемлекеттік тілді насихаттаудың қоғамдық ұстаным белгілері / А. Ф. Зейнулина. - Павлодар : [б. и.], 2016. - 9 б.¬

17. Землеустройство : учебно-методические пособие по составлению проектов внутрихозяйственного землеустройства по спец. 5В080100 - Агрономия / сост. А. К. Шакуов. - Павлодар : Кереку, 2016. - 82 с.

18. Интеллектуальные транспортные системы : учебное пособие / сост.: Н. С. Сембаев, Н. Д. Ставрова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 99 с. - ISBN 978-601-238-616-5. 

19. Исамадиева, С. А. Библиография Казахстана : учебное пособие / С. А. Исамадиева, Н. К. Курбатова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 229 с. - ISBN 978-601-238-583-0 

20. Использование отходов производства : учебно-методическое пособие / сост. К. Ш. Арынгазин [и др.]. - Павлодар : Кереку, 2016. - 61 с.  

21. История политических учений [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (1,53 Гб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера. 

22. Карипжанова, Г. Т. Поэтикалық мәтінді лингвоконцептологиялық тұрғыдан талдау [Текст] : оқу құралы / Г. Т. Карипжанова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 115 б. - ISBN 978-601-238-615-8 

23. Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс [Текст] : оқу-әдістемелік құралы / құраст.: А. М. Искакова, Г. К. Кудиярбекова, Н. А. Дубинец. - Павлодар : Кереку, 2016. - 82 б.¬

24. Кәсіби бағытталған шетел тілі  : (ағылшын тілі) / құраст.: Г. Д. Ергазинова, Д. Е. Капанова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 82 б.¬

25. Калиев, И. А. Государственная политика : учебное пособие / И. А. Калиев, Н. В. Нефедова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 79 с.

26. Калиева, А. Б. Методы научных исследований : учебное пособие / А. Б. Калиева. - Павлодар : Кереку, 2016. - 90 с. - ISBN 978-601-238-624-0 

27. Куанышбаев, А. Т. Государство и бизнес : учебное пособие / А. Т. Куанышбаев. - Павлодар : Кереку, 2016. - 114 с. 

28. Куанышбаев, А. Т. Мемлекет және бизнес : оқу құралы / А. Т. Куанышбаев. - Павлодар : Кереку, 2016. - 95 б.

29. Кукушева, А. Н. Практикум по плодоводству Северного Казахстана : учебное пособие / А. Н. Кукушева, З. Е. Какежанова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 124 с.

30. Құрылыс индустрия кәсіпорынның механикалық, жылутехникалық жабдықтары және автоматизация негіздері : әдістемелік нұсқау / құраст.: Б. Ч. Кудрышова, С. Т. Акимбекова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 37 б.¬

31. Логистика : экономика мамандықтарына арналған оқу құралы / құраст. М. Б. Султанбеков. - Павлодар : Кереку, 2016. - 90 б. - ISBN 978-601-238-630-1. 

32. Мамандыққа кіріспе және ғылыми жұмыстардың орындау техникасы [Текст] : оқу құралы / құраст. С. М. Хасенова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 71 б.¬

33. Мәшһүртанудың ғылыми негіздері - Мәңгілік ел ұлттық идеясы = Научные основы Машхуроведения-национальная идея Мәңгілік ел : филология ғылымдарының докторы, профессор, мәшүртанушы Тұрышев Айтмұхамет Қасымбайұлының туғанына 60 жыл толуына орай халық. ғылыми-практ. конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2016. - 504 б. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-238-652-3 

34. Методика преподавания педагогики [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (1,24 Гб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера

35. Многофункциональный жилой комплекс : методические указания к курсовому проекту / сост. Г. Н. Старкова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 43 с.

36. Молекулалық физика [Текст] : зертханалық жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар / құраст.: Н. Ж. Жуспекова, Ш. С. Зейтова, Б. Ш. Исимова. - Павлодар : Кереку. - 2 бөлім. - 2016. - 42 б.

37. Налоги и налогообложение : учебное пособие / сост.: Е. А. Богданова, Н. В. Кофтанюк, Б. Н. Наукенова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 132 с. 

38. Общая микробиология [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (1,73 Гб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера. 

39. Общая и социальная педагогика [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (1,53 Гб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера. 

40. Основы безопасности жизнедеятельности : лекционный комплекс / сост. М. К. Семенова [и др.]. - Павлодар : Кереку, 2016. - 81 с.

41. Основы ветеринарии [Электронный ресурс] : видеолекция / Медиацентр. - Электрон. дан. (536 Мб). - Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера. ¬ 

42. Основы возрастной и конституционной антропологии : учебно-методический комплекс. - Павлодар : Кереку, 2016. - 75 с. 

43. Основы права [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (344 Мб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера.

44. Политическая модернизация [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (3,97 Гб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера

45. Политическая мысль Казахстана [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (701 Мб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера.

46. Природоохранные технологии при работе теплоэнергетического оборудования : методические указания и рекомендации к практическим занятиям / сост. А. С. Никифорова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 18 с. 

47. Профессионально-ориентированный иностранный язык (английский язык) : учебно-методическое пособие для юридических спец. вузов / сост.: Г. А. Кабжанова, Б. Т. Куанышева, М. А. Уайханова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 80 с.

48. Сикацкая, О. А. Основы криминологии : учебное пособие по спец. 5В030100-Юриспруденция / О. А. Сикацкая. - Павлодар : Кереку, 2016. - 122 с. 

49. Сиырларды қысыр қалдырмау шаралары [Текст] : оқу-әдістемелік құралы / құраст.: Т. Қ. Сейтеуов, Б. Атейхан. - Павлодар : Кереку, 2016. - 137 б.¬

50. Социально-экономическое планирование [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (195 Мб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера.

51. Сүйіндіков, М. М. Мамандыққа кіріспе және конструкциялық материалдар технологиясы : оқу құралы / М. М. Сүйіндіков, А. Ж. Таскарина, И. Е. Дейграф. - Павлодар : Кереку, 2016. - 102 б.

52. Физика полупроводников : учебно-методическое пособие / сост.: Н. Ж. Жуспекова, Ш. С. Зейтова, Б. Ш. Исимова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 80 с. 

53. Физика сабақтарында қолданылатын жаңашыл әдіс-тәсілдер : оқу-әдістемелік құрал / құраст.: А. Авдолхан, Н. Ж. Жуспекова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 83 б.¬

54. Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі : әдістемелік нұсқаулық / құраст.: Л. К. Казангапова, А. Авдолхан. - Павлодар : Кереку баспасы, 2016. - 78 б.¬

55. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан.. - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова. - Загл. с контейнера.  - Диск 1-7.

56. Философия [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (448 Мб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера.

57. Хамитов, М. Х. Бірінші математика : оқулық / М. Х. Хамитов. - 2 басылым өңделген және толықтырылған. - Павлодар : Кереку, 2016. - 179 б. - ISBN 978-601-238182-5. 

58. Царегородцева, А. Г. Гостиничное хозяйство и сервис : учебное пособие / А. Г. Царегородцева. - Павлодар : Кереку, 2016. - 118 с. - ISBN 978-601-238-625-7

59. Шагиева, Р. А. Компьютерные и профессиональные программы : учебное пособие / Р. А. Шагиева, Н. Ж. Акимханов. - Павлодар : Кереку, 2016. - 111 с. - ISBN 978-601-238-623-3

60. Шарипова, А. К. Адам анатомиясы пәнінен зертханалық практикум : оқу-әдістемелік құрал / А. К. Шарипова, А. К. Оспанова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 131 б.¬

61. Шетелдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу : оқу құралы / құраст. Б. Б. Салимжанова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 75 б.¬

62. Экологический туризм : учебное пособие / сост. Г. С. Ажаев. - Павлодар : Кереку, 2016. - 108 с. 

63. Электр : оқу-әдістемелік құралы / құраст.: Н. Ж. Жуспекова, Ш. С. Зейтова, Б. Ш. Исимова. - Павлодар : Кереку. 3-бөлiм. - 2016. - 38 б

64. Электричество : учебно-методическое пособие / сост.: Н. Ж. Жуспекова, Ш. С. Зейтова, Б. Ш. Исимова. - Павлодар : Кереку. Ч. 3. - 2016. - 37 с. 

65. Электроника : методические указания к практическим работам / сост.: А. Д. Тастенов, А. А. Бектасова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 41 с. 

66. Электроника и схемотехника аналоговых устройств : методические указания к практ. работам / сост.: А. Д. Тастенов, А. А. Бектасова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 31 с. 

67. Этнопедагогика [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (588 Мб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова. - Загл. с контейнера. - Диск 2.  - 2016. - 1 эл. опт. диск.

68. Этнопедагогика [Электронный ресурс] : видеолекция / Отдел информатизации процесса обучения и дистанционных образовательных технологий. - Электрон. дан. (678 Мб). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова. - Загл. с контейнера. - Диск 3. - 2016. - 1 эл. опт. диск. 

69. Яхно, Б. О. Применение ABAQUS к задачам вычислительной механики деформируемого твердого тела : учебное пособие / Б. О. Яхно, Ж. М. Ықсан. - Павлодар : Кереку, 2016. - 131 с. - ISBN 978-601-238-617-2. 

70. 1 Қаржылық есеп : оқу құралы / құраст.: А. С. Абдрахманова, Г. К. Бейсембаева. - Павлодар : Кереку, 2016. - 89 б.¬

71. XVI Cәтбаев оқулары = XVI Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Мәтiн қазақ, орыс тiлдерiнде. - Т. 1. – 27. 

72. Foreign Language for Professional Purposes : study Guide / comp.: M. A. Tokkozhina, A. A. Irmanova. - Pavlodar : Kereku, 2016. - 88 с.