28.071я73
Д42
Патрик Ф. Диллон
ПГУ им. С. Торайгырова
Биофизика. Физиологиялық негіздері:оқулық.-Алматы: ҚР. Жоғары оқу орындарының қауымдастығыҚР. Жоғары оқу орындарының қауымдастығы,2013.-473 б.
   ISBN 978-601-7427-39-9
р.3351.00


   1. Биология

   энергия түрлері
   Хранение: АБ, ЧЗ

   Количество экземпляров: 5

   Электронный ресурс: полнотекстовый ресурс

Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -