519.2(07)
Ы46
құраст. А. Д. Бейсембаева
ПГУ им. С. Торайгырова
Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін оқытудың әдістемесі:әдістемелік нұсқау.-Павлодар: КерекуКереку,2013.-81 б.

р.2377.20
   1. Математика

   ықтималдықтар
   Хранение: ЧЗ

   Количество экземпляров: 1


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -