658.382.3(07)
Ө-48
К. Ш. Арынгазин [және т. б.]
ПГУ им. С. Торайгырова
Өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері:"өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау" мамандығының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы.-Павлодар: КерекуКереку,2012.-114 б.

р.1627.46
   1. Өндірісті ұйымдастыру

   өнеркәсіп қауіпсіздігі
   Хранение: АБ, ППС, ЧЗ

   Количество экземпляров: 27


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -