81.2Рус-9
Ш31
Н. А. Шахметова, Б. Б. Жумабекова
ПГУ им. С. Торайгырова
Орыс тілі теориясының негіздері:5В020700- "Аударма ісі" мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік құралы.-Павлодар: КерекуКереку,2013.-102 б.

р.1516.01
   1. Тіл білімі

   орыс тілі
   Хранение: АБ, ППС, ЧЗ

   Количество экземпляров: 27


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -