621.9:681.2.084(07)
М18
құраст. Р. О. Олжабаев [және т. б.]
ПГУ им. С. Торайгырова
Мамандыққа кіріспе:пәні бойынша 5В071200- Машина жасау және 5В073200- Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандықтарының студенттеріне тәжірибелік сабақтарды орындау үшін арналған әдістемелік нұсқаулар.-Павлодар: КерекуКереку,2012.-31 б.

р.735.87
   1. Машина жасау

   станок үлгісі
   Хранение: АБ, МФ, ППС

   Количество экземпляров: 3


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -