519.6(075.8)
Қ62
құраст.: А. З. Даутова, Ж. С. Алимова, А. Б. Исимбаева
ПГУ им. С. Торайгырова
Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандырылуды қолданудағы сандық әдістер:5В060400- Физика, 5В070300- Ақпараттық жүйелер мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы.-Павлодар: КерекуКереку,2013.-58 б.

р.1076.30
   1. Математика

   қарапайым есептеулер
   Хранение: АБ, ППС, ЧЗ

   Количество экземпляров: 50


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -