624.005(075.8)
К81
М. К. Кудерин
ПГУ им. С. Торайгырова
Студенттердің білімдерінің сапасын тестілік бақылау:оқу-әдістемелік құралы.-Павлодар: КерекуКереку,2013.-70 б.

р.838.52
   1. Құрылыс

   білім сапасы
   Хранение: АБ, АСФ, ППС

   Количество экземпляров: 7


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -