621.9(07)
Д14
құраст.: А. И. Денчик, Г. Т. Итыбаева
ПГУ им. С. Торайгырова
Дайындамаларды жоңғылаумен өңдеу технологиялық мүмкіндіктері:5В071200 - "Машина жасау", 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология, 5В072400 - "Технологиялық машиналар мен жабдықтар" мамандығына "Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері", "Машина жасау технологиясы" пәндері бойынша №3 зертханалық жұмысын орындау үшін әдістемелік нұсқау.-Павлодар: КерекуКереку,2013.-28 б.

р.795.98
   1. Металды кесу арқылы өңдеу

   жоңғылау
   Хранение: АБ, МФ, ППС

   Количество экземпляров: 3


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -