51(075.8)
Х18
М. Х. Хамитов
ПГУ им. С. Торайгырова
Бірінші математика:оқулық.-2 басылым өңделген және толықтырылған.-Павлодар: КерекуКереку,2013.-176 б.
   ISBN 978-601-238182-5
р.1918.33


   1. Математика

   анықтауыштар
   Хранение: АБ, ППС, ЧЗ

   Количество экземпляров: 45

   Электронный ресурс: полнотекстовый ресурс

Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -