621.91(075.8)
К55
М. Б. Самсаев [және т. б.]
ПГУ им. С. Торайгырова
Конструкциялық материалдарды кесумен өңдеу технологиясы:[оқулық].-Алматы: БастауБастау,2011.-263 б.
   ISBN 978-601-7225-15-0
р.2800.00


   1. Металды кесу арқылы өңдеу

   станоктар
   Хранение: АБ, МФ

   Количество экземпляров: 25


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -