84(5Каз)
Ж66
Ы. Т. Дүйсенбаев
ПГУ им. С. Торайгырова
20 ғасыр басындағы қазақ ақындарының шығармалар жинағы.-Алматы: ҚазССР ғылым академиясының баспасыҚазССР ғылым академиясының баспасы,1963.-367 б.
   Мазмұны: Жаяу-Муса Байжанұлы, М. Байзақұлы, Ә. Тәңiрбергенов [және т. б.]

р.9.00
   1. Көркем әдебиет

   дар Шамкенова
   Хранение: ФРК

   Количество экземпляров: 1


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -