б 67.404(5Каз)-3
С28
Без автора
ПГУ им. С. Торайгырова
Сәйкестiктi бағалау саласындағы аккредиттеу туралы; Трансферттiк баға белгiлеу туралы:Қазақстан Республикасының Заңдары.-Алматы: БИКОБИКО,2008.-28 с.

р.100.00
   1. Құқық

   н08
   Хранение: ЧЗ

   Количество экземпляров: 1


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -