67.404.2(5Каз)-3
А91
Без автора
ПГУ им. С. Торайгырова
Аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы:Қазақстан Республикасының заңы.-Алматы: Жетi жарғыЖетi жарғы,2004.-38 б.
   Текст қаз., орыс.

р.190.00
   1. Құқық

   құқық
   Хранение: ЧЗ

   Количество экземпляров: 1


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -