б 67.404(5Каз)-3
Б24
Без автора
ПГУ им. С. Торайгырова
Банкроттық туралы заң=Закон о банкротстве:Қазақстан Республикасының Заңы.-Алматы: ДәнекерДәнекер,2001.-112 б.
   Мәтін қаз., орыс тілдеріне.

р.260.00
   1. Құқық

   құқық
   Хранение: ЧЗ

   Количество экземпляров: 1


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -