60.5я73
Б80
А. Брайман
ПГУ им. С. Торайгырова
Әлеуметтік зерттеу әдістері Т. II:Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы,2016.-456 б.
   ISBN 978-601-217-583-7
р.5485.00


   1. Әлеуметтану

   сапалық зерттеу
   Хранение: АБ, ЧЗ

   Количество экземпляров: 10


Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -