504.05(574)(07)
Р15
құраст.: Б. Ә. Төлеубаев, Д. А. Алиғожина, М. Б. Урузалинова
ПГУ им. С. Торайгырова
Радиациялық (және химиялық) қауіпсіздік негіздері:оқу-әдістемелік құралы.-Павлодар: КерекуКереку,2016.-92 б.

р.898.00
   1. Экология

   ионданушы сәулелену
   Хранение: АБ, ППС, ЧЗ

   Количество экземпляров: 3

   Электронный ресурс: полнотекстовый ресурс

Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -