26.89(5Каз)
Т77
ред. Б. Ж. Бақауов
ПГУ им. С. Торайгырова
Туған жер - менің тарихым, менің мәдениетім, менің туған өлкем:өңірлік ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары, 24 мамыр2017 жыл.-Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУС. Торайғыров атындағы ПМУ,2017.-87 б.
   ISBN 978-601-267-449-1
р.390.00


   1. География

   конференция материалдары
   Хранение: АБ, ППС

   Количество экземпляров: 3

   Электронный ресурс: полнотекстовый ресурс

Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -