658.56(075.8)
А30
құраст.: Қ. С. Исаева, А. К. Султумбаева
ПГУ им. С. Торайгырова
Азық-түлік шикізаты мен өнімдерінің сапасын бақылау және бағалау:оқу құралы.-Павлодар: КерекуКереку,2016.-103 б.

р.1273.00
   1. Өндiрiстi ұйымдастыру

   азық-түлік қауіпсіздігі
   Хранение: АБ, ППС, ЧЗ

   Количество экземпляров: 27

   Электронный ресурс: полнотекстовый ресурс

Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -