537
Қ74
М. Құлбеков, М. Әлімбеков, Қ. Нұрғалиев
ПГУ им. С. Торайгырова
Жалпы физика курсы: (Электр және магнетизм):Оқұ құралы.-Алматы: Республикалық баспа кабинетiРеспубликалық баспа кабинетi,1997.-141 б.
   ISBN 5-8380-1585-3
р.208.00


   1. Физика

   физика
   Хранение: ЧЗ

   Количество экземпляров: 1

   Электронный ресурс: полнотекстовый ресурс

Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -