624.014(07)
К91
М. Қ. Күдерин
ПГУ им. С. Торайгырова
Арқалықтық алаңшаның көтергіш элементтерін конструкциялау және есептеу:оқу құралы.-Павлодар: КерекуКереку,2016.-93 б.
   ISBN 978-601-238-566-3
р.1154.00


   1. Құрылыс

   илемді арқалық
   Хранение: АБ, АСФ, ППС

   Количество экземпляров: 15

   Электронный ресурс: полнотекстовый ресурс

Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -