28.6я721
Ж27
Қ. Қайым [және т.б.]
ПГУ им. С. Торайгырова
Жануартану:жалпы білім беретін орта мектептің 7-8 кластарына арналған оқулық.-Алматы: РауанРауан,1992.-304 б.
   ISBN 5-625-01618-6
р.38.00


   1. Биология

   зоология
   Хранение: АБ

   Количество экземпляров: 1

   Электронный ресурс: полнотекстовый ресурс

Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -