Ә. С. Қошқарова
156-159 б.C., 2011. - № 3, ПГУ им. С. Торайгырова
Қазақстанның ғылыми әлемi=Научный мир Казахстана Студенттердің мінез-құлық ерекшеліктерін психологиялық тұрғыдан талдау мәселесі // Қазақстанның ғылыми әлемi=Научный мир Казахстана, 156-159 б.C., 2011. - № 3

   1. Қазақстан

   студентЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -