М. Д. Байдаулетова
11-14 б., 2010, ПГУ им. С. Торайгырова
ҚазҰУ хабаршысы=Вестник КазНУ. Сер. Историческая Қазақ зиялыларының Қазақстандағы бiлiм беру мәселелерiне байланысты көзқарастары:(ХIХ ғ, екiншi жартысы - ХХ ғ. басы) // ҚазҰУ хабаршысы=Вестник КазНУ. Сер. Историческая, 11-14 б., 2010

   1. Тарих

   зиялыларЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -