Умарова, Ұ. Б.
31-35 б., 2009, ПГУ им. С. Торайгырова
ҚазҰУ хабаршысы=Вестник КазНУ. Сер. экономическая Қосылған құнға салынатын салық және оның экономикаға тигiзетiн әсерi // ҚазҰУ хабаршысы=Вестник КазНУ. Сер. экономическая, 31-35 б., 2009

   1. Қазақстан

   мемлекеттiк кiрiс көздерiЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -