Степуро, Л. М.
5-19 б., 2010, ПГУ им. С. Торайгырова
Қазақстандағы мамандар анықтамалығы=Справочник кадровика. Казахстан Еңбек шарты // Қазақстандағы мамандар анықтамалығы=Справочник кадровика. Казахстан, 5-19 б., 2010
   (Басы. журналдың 2010 жылғы N2 санында)

   1. Қазақстан

   еңбек шартыЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -