Без автора
40-43 б., 2009, ПГУ им. С. Торайгырова
Бiлiм беру мекемесi басшыларының анықтамалығы=Спр. руководителя образоват. учреждения Бiлiм беру саласындағы әлеуметтiк қызметкерлердiң бiлiктiлiк талаптарын және оларды аттестаттау ережесiн бекiту туралы:ҚР Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң 2009 жылғы 30 наурыздағы N145 бұйрығы // Бiлiм беру мекемесi басшыларының анықтамалығы=Спр. руководителя образоват. учреждения, 40-43 б., 2009

   1. Қазақстан

   бұйрықЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -