Без автора
36-40 б., 2009, ПГУ им. С. Торайгырова
Бiлiм беру мекемесi басшыларының анықтамалығы=Спр. руководителя образоват. учреждения Қашықтықтан бiлiм беру технологиялары бойынша оқу процесiн ұйымдастыру ережесiн бекiту туралы:ҚР Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң 2007 жылғы 29 қарашадағы N590 бұйрығы // Бiлiм беру мекемесi басшыларының анықтамалығы=Спр. руководителя образоват. учреждения, 36-40 б., 2009

   1. Қазақстан

   бұйрықЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -