С. Жолдасбаев
271-274 б.C., 2009. - № 1, ПГУ им. С. Торайгырова
ҚР ҰҒА хабарлары=Изв. НАН РК. Сер. Общественных наук Ортағасырлық Сығанақ қаласының аумағын суландыру жүйесi жайлы деректер (ХIӨ-ХӨII ғғ.) // ҚР ҰҒА хабарлары=Изв. НАН РК. Сер. Общественных наук, 271-274 б.C., 2009. - № 1

   1. Тарих

   археологияЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -