Дүйсен, Ғ. М.
58-63 б., 2009, ПГУ им. С. Торайгырова
ҚР ҰҒА хабаршысы=Вестник НАН РК Қазақстан мен туризмге бағдарланған елдерде туристiк-рекреациялық сференың iс-әрекетi: бағалау мен болашағы // ҚР ҰҒА хабаршысы=Вестник НАН РК, 58-63 б., 2009

   1. Қазақстан

   туризмЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -