Без автора
15-94 б.C., Алматы, 2006, ПГУ им. С. Торайгырова
Қазақ халқының дәстүрлерi мен әдет-ғұрыптары. 2-том Отбасылық әдет-ғұрыптар:(жалпылама сипаттағы еңбектер) // Қазақ халқының дәстүрлерi мен әдет-ғұрыптары. 2-том, 15-94 б.C., Алматы, 2006

   1. Тарих

   салт-дәстүрлерЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -