К. Т. Шеров
49-52 б.C., 2009. - № 1, ПГУ им. С. Торайгырова
ҚР Ұлттық инженерлiк академиясының хабаршысы = Вестник НИА РК Металл кесушi бiлдектердiң бағыттаушылар көмегiмен қосылатын тетiктерiн құрастыру әдiстерi // ҚР Ұлттық инженерлiк академиясының хабаршысы = Вестник НИА РК, 49-52 б.C., 2009. - № 1

   1. Машина жасау

   металл кесушiЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -