Н. Сәрсек
2-5 б.C., 2008. - № 12, ПГУ им. С. Торайгырова
Парасат ҚР Ұлттық кiтапхананың Бас директоры Орынбасар Исахов: "Мәдени мұра бағдарламасы кiтапхана қорын толықтырды" // Парасат, 2-5 б.C., 2008. - № 12

   1. Кітапхана ісі

   кiтапханаЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -