Ш. Б. Сейiтова
99-103 б.C., 2007. - № 3, ПГУ им. С. Торайгырова
ПМУ хабаршысы=Вестник ПГУ. Сер. Филологическая Шығыс Қазақстан облыстарындағы тайпа атауларынан қалыптасқан тұрақты тiркестердiң құрылымдық ерекшелiктерi // ПМУ хабаршысы=Вестник ПГУ. Сер. Филологическая, 99-103 б.C., 2007. - № 3

   1. Тiл бiлiмi

   руЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -