А. С. Әдiлова
65-69 б.C., 2004. - № 1, ПГУ им. С. Торайгырова
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы = Вестник Карагандин. ун-та. Филология сериясы Көркем шығармалардағы интертекстуалды кейбiр элементтер туралы // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы = Вестник Карагандин. ун-та. Филология сериясы, 65-69 б.C., 2004. - № 1

   1. Тіл білімі

   көркем шығармаЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -