Ә. С. Кенiш
58-61 б.C., 2004. - № 1, ПГУ им. С. Торайгырова
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы = Вестник Карагандин. ун-та. Матеметика сериясы Болашақ математика мұғалiмдерiн дайындауды кәсiбилендiру мәселелерi // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы = Вестник Карагандин. ун-та. Матеметика сериясы, 58-61 б.C., 2004. - № 1

   1. Физика

   пән мұғалiмдерiн дайындауЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -