М. Қ. Қожахмет
47-54 б.C., 2004. - № 2, ПГУ им. С. Торайгырова
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы=Вестник Карагандин. ун-та. Сер. Биология, медицина, география Қазақстандағы бiлiм жүйесiнiң дамуына әлеуметтiк-географиялық баға беру // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы=Вестник Карагандин. ун-та. Сер. Биология, медицина, география, 47-54 б.C., 2004. - № 2

   1. География

   бiлiм жүйесiЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -