Б. Ы. Жұмадiлда , М. Қ. Қожахмет , К. М. Ақпамбетова
41-47 б.C., 2004. - № 2, ПГУ им. С. Торайгырова
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы=Вестник Карагандин. ун-та. Сер. Биология, медицина, география Географиялық картография және ондағы салындылар жөнiнде деректемелер // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы=Вестник Карагандин. ун-та. Сер. Биология, медицина, география, 41-47 б.C., 2004. - № 2

   1. География

   географиялық картографияЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -