Б. И. Түзелбаев
40-43 б.C., 2004. - № 1, ПГУ им. С. Торайгырова
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы=Вестник Карагандин. ун-та. Экономика сериясы Электржелiлерi компанияларын баға бойынша реттеудi жетiлдiру // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы=Вестник Карагандин. ун-та. Экономика сериясы, 40-43 б.C., 2004. - № 1

   1. Энергетика

   электржелiлерЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -