Л. А. Смагулова, Г. Б. Исаева
173-179 б.C., 2017. - № 1, ПГУ им. С. Торайгырова
ҚР ҰҒА хабарлары = Изв. НАН РК. Физика-математика сериясы Программалауды оқытуда қолданылатын оқыту технологияларының ерекшеліктері // ҚР ҰҒА хабарлары = Изв. НАН РК. Физика-математика сериясы, 173-179 б.C., 2017. - № 1

   1. Білім

   классикалық тілЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -