А. Лобков
9-15 б.C., 2015. - № 2, ПГУ им. С. Торайгырова
Құжат айналымы мәселелері=Вопросы документооборота Кәсіпкерлік қызметтегі нормативтік құқықтық актілердің иерархиясы // Құжат айналымы мәселелері=Вопросы документооборота, 9-15 б.C., 2015. - № 2

   1. Құқық

   заңдық кеңесЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -